College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

1 vacature gevonden

Website
Nederlands

Bedrijfsinformatie

Wat is het Ctgb?


Dat blijkt snel uit de volledige naam: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarbij beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.

Ons wetenschappelijk beoordelingswerk is wettelijk geregeld in tal van Europese verordeningen, Europese richtlijnen en nationale wetgeving, waaronder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb maakt een duidelijk onderscheid tussen beleid en uitvoering.

Kort gezegd: werkzame stoffen moeten eerst Europees goedgekeurd worden en individuele producten waarin deze stoffen gebruikt worden, worden op nationaal niveau beoordeeld en toegelaten. Het Ctgb steunt de ministeries met wetenschappelijk advies om te kunnen besluiten over de plaatsing van werkzame stoffen op de lijsten van toegestane stoffen in Europa.

Voor het beleid inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn vier ministeries verantwoordelijk:

Economische Zaken,
Infrastructuur & Milieu,
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vacatures

Wetenschappelijk beoordelaar

Wetenschappelijk beoordelaar 32-36 uur Chemie Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We ...
Plaatsingsdatum 17-01-2019
Standplaats Ede
Opleidingsniveau WO / PhD
Uren 32 - 36